sản xuất ống thép của VN tăng cường trong 8 tháng

Theo hiệp hội Thép VN (VSA), sản xuất ống thép của các member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ 2016.

Theo report tổng quan thực trạng Thị Phần   Thép ống tròn của hiệp hội Thép việt nam (VSA), trong 8 tháng đầu xuân năm mới, sản xuất ống thép của những member VSA đạt 1,4 triệu tấn, tăng 22,8% đối với cùng kỳ 2016.

 

 

Lượng bán sản phẩm đạt 1,4 triệu tấn, tăng 20,2% đối với cùng kỳ thời gian trước. Lượng xuất khẩu đạt 173.828 tấn, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016.

trong thời điểm tháng 8/2017, chế tạo ống thép của những thành viên đạt 208.032 tấn, tăng 21,7% so với cùng kỳ 2016. Sản lượng bán hàng ống thép của các member VSA đạt 208.144 tấn, tăng nhẹ so với tháng trước and tăng 20% đối với cùng kỳ năm kia.

xuất khẩu Mạ kẽm tại Hà Nội  ống thép hàn tháng 8 đạt 27.497 tấn, tăng 1,13% đối với tháng 7/2017, gấp 2 lần đối với cùng kỳ năm trước.

Tới thời điểm tháng 8/2017, Thị Trường thép ống của Hòa Phát chiếm 26,42%, dẫn đầu Thị trường ống thép với lượng sản xuất đạt 383.000 tấn, bán sản phẩm đạt 381.800 tấn. Xếp thứ 2 là Hoa Sen chiếm 17,13% thị phần, lượng chế tạo đạt 242.393 tấn, bán hàng đạt 247.475 tấn. Đứng thứ 3 là Minh Ngọc, chiếm 9,93% thị trường.

Theo ghi nhận, Thị phần của thép ống Hòa Phát tháng 8/2017 giảm 0,02 điểm% so với tháng 7/2017; Thị trường thép ống Hoa Sen tháng 8/2107 giảm 0,05 điểm% đối với tháng 7/2017; Thị Trường thép ống Minh Ngọc tháng 8/2017 giảm 0,27 điểm% so với tháng 7/2017. đc biết, 7 tháng đầu năm 2017, giá thép đã điều chỉnh tăng 4 lần.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng