Mỗi khối hệ thống khí nén khác nhau lại có nhu cầu riêng về đường kính của ống dẫn khí. chi tiết là đường ống dẫn khí phải bảo đảm đủ để khí nén lưu thông đơn giản mà không đc quá nhỏ tuổi hay quá lớn. chẳng hạn như khi cần dẫn một lượng