cáp vải cẩu hàng sài gòn là một dùng để tiện ích, gần như không bao giờ thiếu trong vận tải hàng hóa, bốc dỡ ở Những kho, nhà xưởng hay bến bãi. tùy vào mục đích sử dụng mà cáp cẩu sẽ có Những đặc trưng và yêu cầu kỹ thuật khác biệt. Với