kiến thiết Non Bộ Là Gì? theo các dữ liệu phong cách thiết kế xưa để lại, non bộ là thẩm mỹ và nghệ thuật xây dựng & sắp xếp, thu nhỏ, đưa Những vạn vật thiên nhiên cao thượng mà chủ đạo là Những ngọn núi rộng lớn vào ngoài bỗng nhiên vào trong