Nước thải dùng bơm công nghiệp có thể bơm được không. Câu trả lời đương nhiên là không vì vậy đã ra đời máy bơm nước thải riêng để phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều của thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, cách nối điện máy bơm chìm nước